1.PÅSKEDAG – velkommen til digital gudstjeneste kl. 11:00!

Jesus har stått opp og lever i dag! Ingen pandemi, bekymring eller lockdown kan forandre på det faktumet. Selv om det meste i våre liv er avlyst for tiden, så ønsker Jesus å vise deg sin oppstandelseskraft inn i ditt liv, akkurat der du er. Derfor er du invitert til å delta i feiringen, selv om den blir annerledes. Dette blir en enkel gudstjeneste med forkynnelse av pastor Thore, sang og bønn – men Jesus er der like fult!

Gudstjenesten legges ut på Facebook og Youtube.

Hjertelig velkommen til å følge med!

Kategorier: Nyheter