Til cellegruppene: 16.08.2015 Helge Hollerud – Kostnaden ved å ikke være disippel

Klikk her for å høre talen i sin helhet

Talers utgangspunkt

Å følge Jesus er noe annet enn bare å forholde seg til et sett med regler. Vi ser på hva et «ÅK» er, og hvordan byrdene i livet blir lettere under dette åket som Jesus viser til.

Fra Bibelen

Han sa til dem: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»
Jesus svarte: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!»
Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Spørsmål til samtale:

  • Er prisen for å følge Jesus høyere enn ved ikke å følge ham?
  • Hvorfor tror mange at det er tyngre å følge Jesus enn å la være?
  • Et åk forbindes vanligvis med arbeid. Hvordan kan det åket Jesus taler om føre til hvile?
  • Hvordan tar vi på oss dette åket?
  • Hva vil det bety i hverdagen? Har det noe å si hva og hvordan vi prioriterer våre ressurser?

Ordforklaringer

  • Åk: Et åk er et redskap som brukes til å utjevne vekt. Oftest er det på norsk et bæreredskap til å legge over skuldrene, et redskap som gjør det mulig å bære tyngre vekt enn en ellers hadde klart fordi belastningen blir riktig plassert. (Wikipedia)

 

Bønnetema

  • At vi må skjønne at Jesu ÅK gjør livet både bedre og lettere og at vi ikke stritter i mot å følge Jesus med alt det innebærer.

Post a comment

Print your tickets