Fast givertjeneste

Velkommen som fast giver hos oss! For både nye og gamle givere: benytt vårt kontonr: 2801 38 15234
All kollekt vi samler inn på våre gudstjenester går uavkortet til andre enn oss selv. Hvem dette er vil variere, men det skal alltid opplyses om det på en god måte!
Vær med på å bygge Guds rike gjennom vår menighet – VELKOMMEN til å gi!

Book din tickets