Førjulsmesse 14.november kl.12.00

Velkommen til førjulsmesse 14.november kl.12.00

Åpning og tale av Thore Søvik kl.12.00. Sang av barnekoret Fribago. Stor trekning og åresalg. Mange flotte salgsvarer. Kafé for enhver smak.
Inntektene fra årets førjulsmesse går uavkortet til ”Center of hope” i Tallinn.

”Center of Hope” er et av satsningsområdene til organisasjonen Håp for alle, og Lyngdal Frikirke skal være en av de viktigste bidragsyterne inn i dette prosjektet.

Prosjektet retter seg særlig mot barn under skolealder og deres foreldre, som er i en ekstrem vanskelig livssituasjon grunnet sosial nød, rus og alkohol.

Vi i Frikirken er stolte av å være med på dette prosjektet og det er et stort privilegium å få være med å bety noe for disse menneskene gjennom førjulsmessa!

Vil du bidra på førjulsmessa?
– Bake/lage kveld i kirken kl.18.00 på torsdag 5.november

– Gevinster, pengegaver til gevinster og kransekaker

– Det settes opp salgsbord på julemessedagen, dersom noen ønsker å selge ting de har laget, bakt el.l. til inntekt for messa. Ta kontakt med Maria Løland, 990 13 729.
Loddbøkene skal leveres til en i komiteen eller levers på kontoret til Kjerstin og Birgitte i kirken.

Velkommen!

Print your tickets