Internasjonal bønnekveld

Velkommen til internasjonalt, tverrkirkelig bønnemøte i Frikirka
søndag 22.november kl.20.00

Vi drømmer om intet mindre enn en jordisk versjon av Joh.Åp 7.9-10:
«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.»

Det blir et enkelt møte med en bønnevandring, og hele kvelden vil ha preg av å være internasjonal, mtp musikk, tolking, tekstlesning på ulike språk osv.

Det blir bønn før møtet kl.19.

Spre gjerne dette i bønnegrupper, bibelgrupper og menigheter, og inviter med deg noen. Kanskje en mulighet til å rekke ut en hånd til noen som snakker et annet språk? Vi er alle brødre og søstre i Jesus Kristus!

Print your tickets