Lyngdal Frikirkes samarbeid med Håp for Alle

Den 8.september 2015 hadde vi et menighetsmøte der det enstemmig og gledelig ble vedtatt at vi Frikirken ønsker å bidra inn i et nytt prosjekt organisasjonen Håp for Alle skal starte opp i Tallinn. Bakgrunnen for vedtaket ligger i en forespørsel fra Lyngdal Frikirkes menighetsråd våren 2015, der ønsket var å nettopp kunne få til et slikt samarbeid mellom menigheten og Håp for Alle.

Målet med prosjektet er å starte et åpen barnehage-tilbud i Tallinn, særlig rettet mot unge mødre med barn under skolealder. Det er ingen tvil om at behovet er til stede, og vi tror dette blir et fantastisk prosjekt å få være med inn i som menighet.

Rent formelt garanterer vi for en årlig sum, og sammen med andre økonomiske bidragsytere vil dette være den økonomiske rammen for samarbeidet. For oss innebærer dette blant annet at alle inntekster fra våre julemesser skal gå uavkortet til dette prosjektet. Det er også viktig å bemerke at dette ikke skal gå utover de forpliktelsene vi som menighet har til øvrig misjons- og bistandsarbeid gjennom Frikirken sentralt, og som menighet er vi derfor så priviligerte at vi får være med å gi mer ut enn tidligere!

Bli med å gi vdere av det du har fått:2801 38 15234

Post a comment

Book din tickets