Til cellegruppene: 13.09.15 Helge Hollerud – Kjærlighet som medisin mot frykt

Klikk her for å høre talen i sin helhet

Talers utgangspunkt

Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut…

Spørsmål til samtale:

  • Hva er forskjellen på gudsfrykt og usunn frykt?
  • Hvordan kan du som en kristen vite at Gud ikke er sint på deg?
  • Helge talte om fire nøkler fra denne teksten…

Bønnetema

  • Be for hverandre i gruppen om at Den Hellige Ånd må utøse den fullkomne kjærligheten som Johannes skriver om i hjertene.

Fra Bibelen

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. 11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. 14 Og vi har sett og vi vitner om at Faderen har sendt Sønnen som verdens frelser. 15 Om noen bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. 16 Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. 17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 18 I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.»

Ordforklaringer

  • Object permanence: Uttrykk hentet fra utviklingspsykologien. Handler om hvordan barn fra 0-4 måneder ikke har evne til å forestille seg noe abstrakt. F.eks. en leke eksisterer ikke i barnets hode hvis det ikke ser det. Dette forandres når barnet er ca. fire måneder. Parallell til åndelig modenhet.

 

Print your tickets