Til cellegruppene: 30.08.15 Thore Søvik – Dedikert

Klikk her for å høre talen i sin helhet

Talers utgangspunkt

Å være en dedikert kristen er ikke å leve opp til klisje forestillinger av hva fromhet er. Det er å bruke tid med bibel, bønn, nattverd, fellesskap, nattverd, tiende, tilbedelse og dele ekte liv med andre rundt oss.

Spørsmål til samtale:

  • Føler du at du er en dedikert kristen?
  • Hva trenger du å overgi til Jesus for å leve som han vil?
  • Hvilke av de syv punktene i talen er mest utfordrende?
  • Hva ville skjedd hvis alle i vår menighet hadde strukket seg mot dette?

Bønnetema

  • Be Den Hellige Ånd om å vise deg hva du trenger å fokusere på av de syv punktene i tiden fremover.
  • Be om mot til å tørre å leve helhjertet for Jesus.
  • Takk Gud for at han tar imot oss med nåde når vi feiler i disse tingene.

Fra Bibelen

Fellesskapet mellom de troende «42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.»

Ordforklaringer

  • Brødsbrytelse: nattverd

 

Print your tickets