Er du vår nye hovedpastor?

Den Evangelisk Lutherske Frikirke har ca. 22 000 medlemmer fordelt på 83 menigheter. Lyngdal Frikirke er en voksende menighet med 330 medlemmer, hvorav 160 med stemmerett.

Lyngdal-FrikirkeMenigheten er lokalisert midt
i sentrum av Lyngdal, og eier sitt eget kirkebygg hvor utbygging er
under planlegging. Lyngdal Frikirke er en aktiv flergenerasjonsmenighet
med et utadrettet tilbud til alle aldersgrupper.
Vår visjon er «Vi vil formidle en tro på Jesus som berører hverdagen til folk i Lyngdal». Vår hovedpastor går av med pensjon, og vi søker nå etter ny

HOVEDPASTOR i inntil 100 % stilling.

Vi søker etter en hovedpastor som er glad i Jesus og mennesker, og som har evne til å bygge relasjoner, lede, samarbeide, inspirere og formidle. Hovedpastor vil sammen med menighetsrådet lede menighetens arbeid med å oppnå visjonen.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Den som ansettes er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Frikirkens lønnsregulativ. Alle søknader behandles konfidensielt.

Tiltredelse fra 1. august 2017.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til hovedpastor, Helge Hollerud (tlf: 915 98 968 /
mail: ) eller fungerende eldsterådsleder, Arnfinn Østerberg (tlf: 920 80 965 / mail: )

For mer informasjon om menigheten, se www.lyngdalfrikirke.no

Søknad med CV sendes: , eller

Lyngdal Frikirke
v/ Arnfinn Østerberg

Postboks 348

4577 Lyngdal

Søknadsfrist: Snarest

Book din tickets