Gudstjeneste på Evjetun

Denne helgen er det menighetsweekend på Evjetun og i den forbindelse blir det ikke gudstjeneste på søndag i Frikirken, men alle er hjertelig velkommen til  å delta på gudstjenesten på Evjetun kl.11.00.

Print your tickets