Gudstjeneste søndag 12.juni

Velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11.00!

 

På søndag er det pastor Helge Hollerud som taler om teamet «Du og jeg er feilvare…» Hvordan forholder vi oss til kravene i samfunnet om at alt og alle skal være så perfekte? Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Bibelen sier dette om oss mennesker:
11  Det finnes ikke én som forstår,
ikke én som søker Gud.
12  Alle er kommet på avveier,
alle er fordervet.
Det finnes ikke én som gjør det gode,
ikke en eneste.

Hvilke konsekvenser får det for oss…?

Det blir også tatt opp kollekt til misjonærene våre i Jordan og det blir søndagsskole.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets