KONFIS 17

DITT ÅR

Vi i Lyngdal Frikirke har lyst til å invitere deg til et fantastisk konfirmasjonsår sammen med oss.
Vi har undervisning hver andre uke, filmkvelder, oppstartstur og en utrolig bra sommerleir i august. Vi starter
opp i okotber og har konfirmasjon i september. Alle 9.klassinger er velkommen.

Ta kontakt med oss for info og påmelding:

Åpent infomøte 8.april kl.18.00

Vi håper å se deg neste år!

Print your tickets