Menighetsmøte 13.september kl.20.00

Inspirerende gudstjeneste i en generasjonsmenighet med fokus på de unge
Tirsdag 13. september blir det menighetsmøte. Hovedfokus blir på gudstjenesten i Lyngdal Frikirke. Vi følger opp NaMU-undersøkelsen(http://namunorge.no/) fra i vinter hvor inspirerende gudstjeneste var minimumsfaktor i en sunn og god menighet. Hvordan blir vi møtt av Gud gjennom gudstjenesten? Det legges opp til samtale i grupper og det er svært viktig atdu kommer! Vi er avhengig av en bred og god oppslutning fra alle generasjoner for å få en god dialog slik at menighetsrådet har et godt grunnlag for videre arbeid med gudstjenesten.

Print your tickets