Påske i Lyngdal Frikirke

Palmesøndag:

Gudstjeneste kl.11.00 – Sigbjørn Gabrielsen taler. Tema: Kongen kommer. Bibeltekst: Luk 19,28-40

Skjærtorsdag:

Nattverdsmøte kl.20.00 – Thore Søvik taler. Tema: Bordet er snudd. Bibeltekst: Joh 13, 1-17.

1.påskedag:

Gudstjeneste kl.11.00 – Thore Søvik taler. Tema: Bordet er snudd. Bibeltekst: Joh 20, 1-10

Print your tickets