Velkommen til gudstjeneste på søndag 18. september, kl.11.00!

Pastor Helge Hollerud taler fra teksten Jeremias 18,1-11. Alle blir vi formet. Det hører med til livet. Spørsmålet er hva og hvem vi lar oss forme av.

Det blir dåp, lovsang og kollekt til Håp for alle. Søndagsskole som vanlig.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets