Velkommen til gudstjeneste på søndag 4.sep kl.11.00!

Pastor Helge Hollerud taler om temaet: «Tilgivelse – teori eller praksis?» Det snakkes mye om tilgivelse. Hvorfor er det ofte så vanskelig å tilgi til daglig? Bibelteksten er Matt. 18,21-35.

Vi får også besøk av den japanske hjertespesialisten, som gjennom fondet sitt har gitt oss en kjempegave til utbyggingen. Han snakker godt engelsk. Ta vel i mot ham!

Det blir også lovsang og nattverd, og søndagsskole som vanlig.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets