Velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11.00!

velkommengt3

På søndag skal Helge Hollerud tale for oss om temaet: «Tilbedelse. Hva er det og hva er hensikten?»
Han vil ta utgangspunkt i Salme 100, 1-5. Det blir også nattverd. Så kom og la oss lære sammen om vår Herre! Han har skapt oss, vi er hans.

Print your tickets