Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11.00!

velkommengt1

På søndag er det Allehelgensdag. Helge skal tale for oss om temaet: «Himmelen – Fullkommen glede». Mange har merkelige ideer om hvordan det skal bli i himmelen. Noen tenker visst at vi skal sitte på hver vår sky og spille på harpe for hverandre. Andre at vi skal få vinger og bli til engler. Ingenting av dette stemmer med Bibelen. Men hva kan vi vite..? Tekst til forberedelse: Johannes Åpenbaring 21, 1-4. Det blir nattverd, lovsang og søndagsskole. 

Hjertelig velkommen!

Print your tickets