Velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11.00!

velkommengt4

På søndag er det familiegudstjeneste, Kari-Anne Jakobsen skal tale, talen vil handle om: «Gud er nær, spesielt når det stormer rundt deg«, det blir dans av dansegruppa, dåp og lovsang.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets