Velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11!

velkommengt4

Sverre Jølstad kommer og taler for oss, han skal tale om «Barmhjertighet fra uventet hold», Lukas 10,25-37.

Det blir dåp, lovsang og søndagsskole, menighetsinfo og kollekt til MAF.

MAF(Mission Aviation Fellowship – https://maf.no/om-maf/) arbeider med å få hjelpen frem til de menneskene som nå er isolerte etter orkanen Matthew og for å frakte syke og skadde til sykehus.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets