Velkommen til gudstjeneste søndag 18.des. kl.11.00!

Vi nærmer oss fjerde søndag i advent og på søndag er det Thorvald Hartviksen som taler: Vi er i julemodus og forkynnelsen kommer, naturlig nok, til å være dominert av budskapet om Guds kjærlighet. Men hva er egentlig Guds kjærlighet? Kan den bli noe abstrakt og lite håndgripelig for oss? Les Rom.8,31 og 1.Joh.4,9-10.

Det blir også dåp, lovsang og søndagsskole.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets