Velkommen til gudstjeneste søndag 19.juni kl.11.00

På søndag taler pastor Helge Hollerud og han vil se nærmere på dette: En har sagt det slik: «Selv en stolt mann eller kvinne vil kunne lære seg noe om ydmykhet, men vil da være stolt av det…» C.S. Lewis har sagt at «Ydmykhet er ikke å tenke mindre OM seg selv, men mindre på seg selv.» Og Biebelen sier følgende: «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jakob 4,6.

Det blir menighetsinfo og søndagsskole. Vi takker også våre to ettåringer, Oskar og Ole Bjørn, som på søndag avslutter sin tjeneste.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets