Velkommen til gudstjeneste søndag 27.november kl.11.00

Fredrik Tybakken taler for oss på søndag. Han jobber i åpne dører, en organisasjon som jobber med de forfulgte kristne. Tybakken er engasjert i arbeidet som skjer i den forfulgte kirke. Svært mange troende utenfor vesten er på flukt pga sin religion. Vi risikerer selv en dag å bli forfulgt, eller blir vi det allerede? Er det akseptert at du forteller om Jesus på din arbeidsplass eller i din vennegjeng?

Det er første søndag i advent og vi tenner det første lyset. Det blir lovsang, søndagsskole og kollekt til Åpne dører.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets