Hva vil du bidra med?

Er det noen du har lyst til å bidra med? Vi har behov flere steder:

Gudstjenesten:

GT-leder: Tjenesten innebærer planlegging og rød tråd gjennom gudstjenesten, kontakt med GT-deltakere i samarbeid med stab, og ledelse på selve gudstjenesten

Søndagsskolen:  Søndagsskolen har generelt behov for flere ledere, ikke bare undervisere, men folk som kan hjelpe til med det som måtte trenges.

Supertirsdag:

Balubua: Sanggruppe for 0-4 år. Annen hvertirsdag fra 17.00-17.30. Tjenesten innebærer å lede en sangstund for de aller minste. Man trenger ikke være god til å synge, da man kan bruke sanger fra cd. Dessverre er det sånn at hvis ikke vi får noen ledere på Baluba, blir det lagt ned.

Turgruppe: Tjenesten innebærer å være med barna på tur, planlegge og aktivisere barna.

Fredagsgruppa:Det er fortsatt stort behov for voksenledere. Vi trenger noen til å stå på kjøkkenet, noen til å være vakt i gangen og regisertere hvem som kommer. Det er også behov for voksne som kan være en del av miljøet. I tillegg har vi fått leie gymsalen på Lyngdal Ungdomsskole på fredager fra 18.00-20.00 for å kunne ha hallaktiviteter i forkant av fredagsgruppa. Men for å få til det trenger vi noen som kan han ha aktiviteter annenhver fredag eller en gang i måneden.

FRIK: Forbønnstjenesten på FRIK har behov for 2 stk som kan være med 3.hver lørdag som forbeder.

Åpen kirke: Der er det behov for 2 stk som kan være med på kjøkkenet.

Har du lyst til å være med, ta kontakt med Birgitte på

Print your tickets