Hjertelig velkommen til gudstjeneste søndag kl.11.00!

På søndag er det Kjetil Ausland som taler om temaet:  «En Gud som ser. En menighet som ser»
– Gud har mange navn. Ett av dem er at han er en Gud som ser (historien om Hagar i 1. Mos. 16). Tekstene i 4. Mos. 6, 24-25 («Velsignelsen») og Lukas 19 om Sakkeus gir eksempler på hvordan Jesus ser oss.
– Vi har alle behov for å bli sett av noen, først og fremst som den vi er, men også i den tjenesten vi står i.
– Å være en menighet som ser. Vi er alle en del av menighetens øyne. Ingen kan se alle, men alle kan se noen. Det å bli sett skaper tilhørighet og trivsel og oppmuntrer oss i tjenesten. Det å bli sett kan dra folk til Jesus og til menigheten.

Det blir ordinasjon og innsettelse av eldste, Jan Kristian Hananger og Øystein Therkelsen, og søndagsskolen, lovsang. forbønn og utvidet kirkekaffe med kake!

Hjertelig velkommen! 

Print your tickets