Velkommen til gudstjeneste søndag 1.oktober kl.11.00 i Lyngdal kulturhus

Søndag er det pastor Kjetil Ausland som taler over temaet «Når dere kommer sammen».

Vi tar opp tråden fra sist. Vi fortsetter å se litt på den første menighet (Apg 2, 42-47 og 5, 12-14). Jesus elsker sin menighet og er nær når vi kommer sammen. Hvordan er vi innstilt og hvilken rolle har vi når vi kommer sammen?
Andre aktuelle tekster: 5 Mos. 10, 8-9,; 1. Kor. 14; Ef. 4,16; Heb. 10, 24-25

Det blir nattverd, søndagsskole, lovsang og forbønn.

Hjertelig velkommen! 

Print your tickets