Velkommen til gudstjeneste søndag 10.sept. kl.11.00

På søndag er det pastor Kjetil Ausland som taler om temaet: NÅR DERE KOMMER SAMMEN

Ordene er hentet fra 1 Kor. 14. Vi kommer sammen til forskjellige samlinger og møter i løpet av uken, og så har vi gudstjenesten om søndagen, som kanskje er «flaggskipet». Hva gjør vi og hva er viktig når vi kommer sammen? Les gjerne gjennom bibeltekstene 1 Kong. 8,1-11; 1 Pet. 2, 4-10; Apg 2, 42-47.

Det blir også dåp, lovsang, forbønn og søndagsskole.

Hjertelig velkommen! 

Print your tickets