Velkommen til gudstjeneste søndag 17.september kl.11.00

På søndag får vi besøk av Ole Lilleheim fra Åpne dører. Han vil tale over temaet: “Håpets ansikt i møte med dødens ansikt”, og bruke ordene fra Heb 6,19: «Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen.»
Han vil informere om situasjonen for de forfulgte kristne på verdensbasis, og tar oss med til Pakistan og la de forfulgte kristine lære oss hvordan de tolker Guds ord, og lar Guds ord få være det som gir dem mot og håp midt I en håpløs situasjon.

Det blir kollekt til Åpne dører, menighetsinfo, søndagsskole, lovsang og forbønn.

Hjertelig velkommen! 

Print your tickets