Velkommen til gudstjeneste søndag 3.sept. kl.11.00

Søndag er en stor dag for menigheten for da er det innsettelse av vår ny pastor Kjetil Ausland. Det er tilsynsmann Arnfinn Østerberg som taler over teksten Matt 25, 14-30 og det blir nattverd, lovsang og søndagsskolen.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i kjelleren. Vi håper på fullsatt kirke til søndag når vi ønsker Kjetil velkommen til oss.

Hjertelig velkommen! 

Print your tickets