Bønnevandring for forfulgte kristne mandag 26.mars 

Bønnevandring for forfulgte kristne mandag 26.mars

Sted: Kjelleren i Lyngdal Frikirke

Tid: Mandag 26.mars kl.18:00-21:00

Program: Du er fri til å komme og gå, det blir bønnestasjoner og enkel kveldsmat kl.19:30

Jesus sa: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.» (Matt.16:24)

I Hebreerbrevet står det «Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp» (Hebr.13:3)

I disse dager feirer vi påske og minnes hvordan Jesus led og døde for vår skyld.

Samtidig er der tusenvis av våre kristne brødre og søstre som rundt om i verden lider og

dør for Jesu skyld. Hver dag må de ta opp sitt kors ikke bare åndelig sett, men også i

ensomhet, tortur og frykt for eget og andres liv. Da har vi et ansvar for å huske på dem som om vi var lenket sammen med dem og som om det gjaldt vår egen kropp.

Velkommen!

Print your tickets