Førjulsmesse i Lyngdal Frikirke 10.november!

Hjertelig velkommen til førjulsmesse 10.november! Messen åpner kl.12.00 med åpningsmøte med apell, sang av korene i kirka og statusrapport fra House of hope. Ca 12.30 åpnes salgsbodene, åreslag, kafe osv. Hovedlotteriet trekkes ca 15.30. Inntektene fra førjulsmessa går til House of hope. Bli med å støtt en viktig sak!

Print your tickets