Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Lyngdal Frikirke. Søndag 8.april kl.11.00

På søndag er det pastor Kjetil Ausland som taler for oss:

Det sies at lottomillionærer ikke er som andre millionærer. Vi skal bli kjent med en som opplevde noe enda større, nemlig å få plass ved kongens bord. Aktuelle tekster:1 Samuelsbok 18, 1-10; Lukas 22, 29-30; Efeserne 2, 1-10

Det blir bønn og lovsang, og selvfølgelig søndagsskole og Between. Det er også menighetsinfo og kollekt til menighetens diakonifond.

Hjertelig velkommen og inviter gjerne med deg noen!

Print your tickets