Søndag 21.januar kl.11.00-Gudstjeneste i Lyngdal kulturhus

På søndag er det pastor Helge Hollerud som taler og nøkkelordet for talen er fra Fil 4,13 «Alt makter jeg i ham som gjøre meg sterk».

Om vi skulle summere det som er kommet fram i taler og vitnesbyrd den siste tiden, så er det vel at Gud ønsker et personlig forhold til oss, preget av tillit og overgivelse. Paulus hadde opplevd det meste: fire ganger hadde han blitt pisket, han ble fengslet, flere skipbrudd…Og han opplevde tider med overflod, fordi han var omgitt av det kristne fellesskapet. Erfaringene fra livet hans handlet ikke om «Jeg makter alt», men «jeg makter alt i ham som gjør meg sterk…»

Les gjerne gjennom bibelteksten fra Fil 4, 10-20 før søndag.

Det blir også dåp, lovsang, forbønn, søndagsskole og between.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets