Hjertelig velkommen til gudstjeneste i Lyngdal kulturhus. Søndag 4.februar kl.11.00

Menigheten er Guds familie. Familien består av mange forskjellige typer mennesker i alle aldere. Vi er avhengige av Den hellige ånd for at familien skal fungere og vokse. Aktuell bibeltekst: Efeserbrevet 2,18-22. Tilleggstekster: Efeserbrevet 4,3-13 / Romerbrevet 8 / Galaterbrevet 5,16-26.

På søndag er det pastor Kjetil Ausland som taler for oss. Det blir dåp, lovsang, forbønn, søndagsskole og between.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets