Hjertelig velkommen til gudstjeneste! Lyngdal Frikirke søndag 14.oktober kl.11.00

Til søndag taler pastor Kjetil Ausland over temaet VELSIGNELSENS VEI.  Vi har de siste ukene hatt taleserien «I dine hender», der vi har løftet fram bibelske prinsipper for å gi av tid, penger og det vi har.Søndagens budskap tar dette videre. I høstferien var vi en tur til et bønnesenter i Wales som blir drevet av Roy Godwin og kona hans. Det var et velsignet sted å besøke. Overskriften er lånt fra Godwins siste bok. Vi skal se at velsignelse er mer enn bare ord. Aktuelle bibelavsnitt: 4. Mos. 6,22-27; 1 Mos. 12; Gal. 3,1-14.

Det blir presentasjon av konfirmantene, menighetsinfo, bønn og lovsang, og barnekirke.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets