Hjertelig velkommen til gudstjeneste! Lyngdal Frikirke søndag 16.september kl.11.00

Vi har så mye å være takknemlige for. Nytt kirkebygg, mange mennesker som kommer til vår kirke og tilbakemeldinger om at folk blir berørt av Gud! Takknemlighet og kjærlighet har i sunne relasjoner en eller annen form for utrykk. Nå på søndag skal vi snakke om hvordan en slik takknemlighet kan trykke seg gjennom de tingene vi har. Pengene våre. Alt vi er og alt vi har.  Moses ble utfordret på det han hadde, og brukte det for Gud. Det samme skal vi bli nå på søndag og det er Thore Søvik som taler på søndag.

Det blir menighetsinfo og kollekt, lovsang, forbønn og barnekirke.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets