Hjertelig velkommen til gudstjeneste 24.juni kl.11:00

«DE OG OSS. Selv i vårt kunnskapsrike samfunn sliter vi med fordommer. Vi har et oppdrag, men de holdningene Jesus viste utfordrer både våre liv og menighetslivet.

Pastor Kjetil Ausland taler til oss på søndag, og les gjerne gjennom bibeltekstene Matteus 9, 9-13; Lukas 19, 1-10; Johannes 4, 1-26 før søndag.

Det er søndagsskole og Between, lovsang og forbønn. Det blir også tatt opp kollekt til KVS sitt misjonsprosjekt.

Hjertelig velkommen og inviter gjerne med deg noen!

Print your tickets