Hjertelig velkommen til gudstjeneste!  Lyngdal Frikirke søndag 3.juni kl.11.00

Til søndag er overskrift for talen: «En hellig, allmenn kirke». Det var en som sa at Guds menighet er jordens største plunder. Bibelen sier noe helt annet. Jesus sier at han ville bygge sin menighet (Matt.16,18). Vi lever i «Menighetens tidsalder». Andre aktuelle tekster: Efesernbrevet 3, 8-12 og 19-20; 1 Korinterbrev 12,27.  Det er pastor Kjetil Ausland som taler for oss og les gjerne gjennom bibeltekstene i forkant.

Det blir nattverd og diakoninnsettelse. Det er også søndagsskole og beteween, bønn og lovsang.

Hjertelig velkommen og inviter gjerne med deg noen!

 

Print your tickets