Hjertelig velkommen til gudstjeneste!  Lyngdal Frikirke søndag 4.november kl.11.00

 Til søndag er det Marianne Braseth som taler og hun vil snakke om Guds hjerte for folkeslagene. For Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1.Tim 2:4). Men Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? (Rom 10:14) For dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24:14)»

Det blir nattverd, bønn og lovsang, og barnekirke.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets