Hjertelig velkommen til kveldsgudstjeneste! Lyngdal Frikirke søndag 12.aug kl.19.30

Til søndag taler pastor Kjetil Ausland over temaet;

«Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Det er Jesus som sier disse ordene (Joh 20,21). I Lukas 4, 16-21 kan vi se hvilket oppdrag Jesus var sendt for å utføre. Nå har han gitt det videre til oss».

Det blir også lovsang, nattverd og kollekt til Frikirkens misjonsarbeid i Midt-Østen.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets