Hjertelig velkommen til kveldsgudstjeneste! Lyngdal Frikirke søndag 5.aug kl.19.30

Vi starter opp etter ferien med et spennende kveldsmøte søndag 5. august kl. 19.30.

Kveldens talere er Erling og Helene. De vil dele spennende historier fra arbeidet de står i, om hva Gud gjør. Vi kommer til å bli utfordret på det med å dele evangeliet og ulike måter å tenke hvordan vi kan gjøre dette på; og om bønn. De tar utgangspunkt i teksten i 2. Tessalonikerbrev 1, 11-12. Dette blir virkelig noe å glede seg til.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets