JEG TROR JEG TROR

På lørdag 9. juni inviterer FRIK Lyngdal HELE menigheten til å komme! Da får vi besøk av Rune Tobiassen, og han skal fortsette på vår taleserie «JEG TROR JEG TROR – Tvil, tro og de store spørsmålene». Vi har snakket om tvil og praktisk tro så langt, og på lørdag avslutter Rune med apologetikk. Han kommer til å tale med overskriften «de gode svarene». Etter møtet har vi «grill en kristen» i FRIK kafé i kjelleren. Dette blir en flott kveld, og vi håper resten av menigheten kommer og blir  sammen  med oss!
Kl. 20:00 – Gudstjeneste i hovedsalen

Kl.22:00 – Grill en kristen i kjelleren

Velkommen!

Print your tickets