Skjærtorsdag: Nattverdsamling kl.19.00

Velkommen til nattverdsamling i Lyngdal Frikirke, Skjærtorsdag kl.19.00. Thore Søvik leder. Alle er hjertelig velkommen!

Print your tickets