Velkommen til foreldrekveld 7.februar kl.19.00 – 22.00

Fra barnet blir født til det fyller 18 år, går det 216 måneder. Akkurat som klinkekuler, er det som om tiden triller ut av hendene våre; hver måned er som en klinkekule. Og i løpet av disse månedene går barnet gjennom ulike faser, og i hver fase har du unike muligheter til å påvirket ditt barns tro.

Denne kvelden blir det undervisning om hva som er viktig for barn i de ulike fasene de går gjennom. Det blir gode muligheter for samtale om fasene, verdier og mål man ønsker å ha i familien. Det er Thea Frøystad og Håvard Haugeland fra FriBu som skal undervise.

Sett av kvelden, skaff barnevakt eller tilby deg å være barnevakt. Vi tror den kvelden er viktig for deg/dere som foreldre!

Print your tickets