Velkommen til gudstjeneste og barnekirke! Søndag 17.mars kl.11.00

Det er pastor Kjetil Ausland som taler over temaet  «Ekte møte med Jesus». Disse ordene står i det nye visjonsdokumentet som menigheten har vedtatt. Vi vil at mennesker skal få et ekte møte med Jesus Kristus og bli frelst. I Lukas 24, 46-49 får disiplene budskapet som de skal gå med, og de får høre at de er vitner.

Det blir lovsang under ledelse av Anne Monika m/ team, forbønn og barnekirke.

I barnekirka denne uka jobber vi med:

Puggles: Gud skapte familien min

Cubbies: Bjørneklem 17

Sparks: Misjonsaktivitet

T&T: Jesus er en sann Gud

Velkommen i fellesskapet!

Print your tickets