Velkommen til kveldsgudstjeneste søndag 13.januar kl.19.30

«Gud taler til oss». Vi fortsetter der vi slapp forrige søndag. Da hørte vi at Gud har spennende planer for oss i 2019. Han vil tale til oss og lede oss, både som enkeltmennesker og som menighet. Hvordan kan vi høre stemmen hans, så vi kan følge ham der hvor han går? Noen bibeltekster for de som vil forberede seg: Joh. 10,1-16; Heb. 8,8-12; Mark.7,31-37. Det er pastor Kjetil Ausland som taler til søndag.

Vi feirer nattverd sammen.Lovsang under ledelse av Erlend Haddeland m/team.Kirkekaffe og sosialt i kjelleren etter gudstjenesten.

Hjertelig velkommen!

Print your tickets