Eldsterådet

Eldsterådet er menighetens øverste ledende organ, og de har et særlig åndelig ansvar for menigheten. Foruten menighetens pastorer består eldsterådet av ordinerte og valgte medlemmer av menigheten. Rolf Arne Torgersen er for tiden i en permisjon. Eldsterådet består derfor for tiden av følgende personer:


 • Fungerende eldsterådsformann Arnfinn Østerberg
  Arnfinn Østerberg
 • Helge Hollerud
 • Thore Søvik
 • Eldste Svein Hauan
  Svein Hauan
 • Eldste Sigbjørn Gabrielsen
  Sigbjørn Gabrielsen

Diakonrådet

Diakonrådet er det andre ledende organet i kirken, og de jobber særlig med ulike praktisk arbeidsoppgaver som økonomistyring og budsjetter, omsorgsarbeidet i menigheten og andre små og store praktiske gjøremål. Diakonrådet består av følgende personer:


 • Diakonrådsformann Olav Kvavik
  Olav Kvavik
 • Diakon Maria Løland
  Maria Løland
 • Diakon Thomas Rekvik
  Thomas Rekvik
 • Diakon John Våge
  John Våge

Menighetsrådet

Menighetsrådet består av både eldsterådet og diakonrådet, samt adm.leder. Menighetsrådet er dermed et møtested for de øverste organene i menigheten. Her jobbes det med ulike saker, men den siste tiden har menighetsrådet hatt et særlig fokus på menighetens strategiarbeid.

 

Pastorer


Helge Hollerud

Helge Hollerud er menighetens hovedpastor, og jobber i en 50

Thore Søvik

Thore Søvik er FriBu-pastor/barne- og ungdomspastor. Han er for tiden

Trykk på navnet til pastorene for mer informasjon.

Øvrig stab


Oskar Hadland
Oskar Hadland

Oskar Hadland er ansatt som menighetsarbeider i menigheten i en 25