Nyheter

Søndagshilsen fra Arvid Hunemo 2.mai kl. 11:00.

Luk 13,18-21Barnesangen «Bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord» bygger på en misforståelse. Jo, vi bruker slike uttrykk som «å bygge landet». Særlig etter en krigs herjinger blir det brukt. Når det gjelder Guds rike, så er det ikke vårt byggverk. Guds rike handler ikke om våre byggeklosser. Hva er da Guds rike? […]

Les mer

Påsken er ikke avlyst!

Nedstengt. Karantene. Begrensinger. Smittevern. Ord vi er blitt så alt for godt vant med. Da er det ufattelig godt å vite at Gud er større enn alt dette. Kirka er stengt, men påsken er ikke avlyst. Påske er ikke et arrangement, eller en gudstjeneste. Påsken handler om de fantastiske nyhetene om at Jesus Kristus gav […]

Les mer

SKJÆRTORSDAG

Påsken er ikke avlyst! Det Jesus gjorde vil stå til evig tid, og det gjelder for ditt liv i dag. Derfor inviterer vi til en enkel digital nattverdsamling på skjærtorsdag. Det streames på Facebook kl.17:00, men ligger tilgjengelig til dere som vil ha en samling senere. Gjør klar brød og vin, og bli med på feiringen!

Les mer

Velkommen til kveldssamling søndag 21. mars kl. 20:00!

Søndagens samling handler om Maria budskapsdag, og det er Arvid som taler: I grammatikken er ordet/pronomenet JEG 1. person entall. Det ordet vi skriver oftest (uten at jeg har 100% dekning) er navnet mitt. Og det erstatter pronomenet! Når vi skal si noe veldig enestående om et menneske, sier vi: «Hun/han satte andre foran seg selv». […]

Les mer

Påsken 2021

Nedstengt. Karantene. Begrensinger. Smittevern. Ord vi er blitt så alt for godt vant med. Da er det ufattelig godt å vite at Gud er større enn alt dette. Kirka er stengt, men påsken er ikke avlyst. Påske er ikke et arrangement, eller en gudstjeneste. Påsken handler om de fantastiske nyhetene om at Jesus Kristus gav […]

Les mer