Om givertjeneste


Vi ønsker å være en menighet som gir oss selv til Gud og Hans rike. Gud har sagt at Han vil forsørge oss, og vi tror at vi trenger å investere i våre hjerter og vår tro ved å gi. Når vi gir, ligner vi på Gud.

Lyngdal Frikirkes giverkonto er 2801.38.15234.

 

Tiende

Vi ønsker at alle som går fast hos oss, også gir fast. Bibelen beskriver tiende, dvs. å gi 10 % av sin inntekt, som et veiledende prinsipp som alltid har vært en del av Guds folks måte å forvalte sin økonomi på. Vi gir Gud vårt første, vårt beste, våre hjerter, vår tilbedelse og bygger vår tro gjennom vår givertjeneste. Dette gjør du enklest ved å sette opp et fast trekk i din bank. Det enkleste for oss er at det kommer en samlet sum per husstand.

Kollekt – Et offer til andre enn oss selv

Vi samler fremdeles inn penger på våre gudstjenester, både kontant og med bankkort og med VIPPS (nr 98819). Men alle disse pengene går til gode prosjekter og formål utenfor vårt eget arbeid. Dette blir annonsert i vår ukesmail, og opplyst i starten av gudstjeneste vi har kollekt. Vi tror det ligger stor velsignelse i å leve for mer enn oss selv, og ønsker å være en velsignelse for verden rundt oss.

Andre gaver og offer

Det er selvfølgelig mulig å gi mer enn 10 %, og det går an å gi ved andre anledninger. Det kan handle om innsamlede gaver, testamentariske gaver, enkeltgaver og anoe annet. Dette kan du gjøre via din bank, eller ved å levere en konvolutt med kontanter og en liten beskrivelse. Leveres i kollektbøsse eller på kontoret.

Skattefradrag

Før opp fullt navn på de som gir, så sørger vi for at du får skattefradrag for det du gir. Det er mulig å få fradrag for opp til kr 40 000.

Kontaktperson


Diakonrådsformann Olav Kvavik
Olav Kvavik