Komitéen for menighetsweekend 2015 ønsker tilbakemeldinger fra deltakerne om hvordan de opplevde ulike deler av helgen, slik at neste års helg kan bli enda bedre. Spesielt ønskes kommentarer hvis det velges «dårlig» o.l. for enkelte av feltene under. Det er vanskelig å forbedre hvis man ikke vet hva som ikke fungerte optimalt.

Hva synes du om Evjetun som leirsted?
Evt. noen kommentarer:

Hva synes du om aktivitetene i løpet av helga?
Evt. noen kommentarer:

Hva synes du om møtene under menighetsweekend?
Evt. noen kommentarer:

Det jobbes hele tiden for å holde kostnadene nede. Skriv gjerne din mening vedrørende pris, og om du evt kunne tenke deg heller økt dugnadsinnsats vs høyere pris.

Kom gjerne med ris/ros, ting som kan gjøre neste års tur enda bedre.

Hvis du ønsker å bidra neste år:

Ditt navn

Hva kan du tenke deg å bidra med neste år? Det trengs folk til hovedkomitee, til underholdning, aktiviteter, lyd/bilde, lovsang, osv.